Achtergrond

Hoe ReachOut aan de horizon verscheen

De voorgeschiedenis van ReachOut is gelegen in de financiële steun van Teun en Nel Wolters aan twee middelbare-school leerlingen in Malawi. ReachOut nam deze steun over als startpunt voor haar steun aan een grotere groep jonge mensen. In de periode 2016-2020 traden Jaap en Gerda Smit op als vaste donoren. Jaap Smit, ReachOut’s eerste voorzitter, overleed in 2019.

De belangrijkste reden om ReachOut op te richten is het feit dat in veel Afrikaanse landen middelbaar onderwijs en vervolgonderwijs verre van gratis zijn. Door het ontbreken van voldoende gezinsinkomen is het voor velen niet mogelijk om de uitgaven verbonden aan scholing op te brengen.

De financiële ondersteuning van ReachOut richt zich op schoolgeld/collegegeld, de kosten verbonden aan het verblijf in kostscholen en het reizen in de vakantie van school naar de eigen woonplaats/familie en omgekeerd. ReachOut’s ondersteuning begint bij de middelbare school en loopt door tot en met een academische of (hogere) beroepsopleiding. Einddoel is het vinden van een betaalde baan en het hebben van een bestaanswaardig inkomen.

Om dit alles goed te organiseren, is het van groot belang dat ReachOut kan rekenen op een ter plaatse aanwezige bestuurlijke organisatie die het mogelijk maakt leerlingen/studenten te selecteren, deze te begeleiden, de studieresultaten te monitoren en gelden op een verantwoorde manier over te maken en te administreren.

ReachOut is momenteel actief in Malawi. The activiteiten aldaar staan onder supervisie van de European Baptist Mission (EBM International) terwijl de selectie en monitoring van studenten plaatsvindt in nauwe samenwerking met een stuurgroep onder voorzitterschap van Rev. Fletcher Kaya, de lokale vertegenwoordiger van EBM International in Malawi. Benson Makwasa is de uitvoerende coördinator en is ook lid van de stuurgroep.

Het is mogelijk dat in de toekomt dergelijke programma’s ook in andere landen in Zuidelijk Afrika worden ontwikkeld.

Adres

Stadskade 384,
7311XZ Apeldoorn, The Netherlands

Extra informatie

Fiscaal nr. 8559.82.652
KVK nr. 65107195

ANBI

©2021 ReachOut | Education Support Foundation