Jaarverslag 2019

ReachOut bestaat sinds 2016 as een middel om studiebeurzen ter beschikking te stellen voor leerlingen/studenten in Zuidelijk Afrika die anders geen middelen zouden hebben om naar school te gaan. Jaap en Gerda Smit (Lelystad) waren bereid om een deel van hun kapitaal jaarlijks aan de stichting te doneren

Vanaf het begin baseerde de stichting zich op contacten die bestuursleden hadden in Malawi. In Malawi hebben Rev. Fletcher Kaya en Benson Makwasa een cruciale rol gespeeld bij het opzetten aldaar van een managementstructuur gericht op het effectueren van het proces van financiële ondersteuning.

Vanaf 2016 heeft ReachOut een groep van ongeveer acht leerlingen/studenten (van wisselende samenstelling) financieel gesteund. In het eerste jaar waren het uitsluitend middelbare-schoolleerlingen. Een aantal van hen rondden de middelbare school met goed gevolg af en wilde graag hun scholing voortzetten op de universiteit of door het volgen van een beroepsopleiding. ReachOut wilde deze jonge mensen graag blijvend ondersteunen totdat zij voor zichzelf kunnen zorgen door middel van een goede baan en zich kunnen ontplooien als onafhankelijke en verantwoordelijke burgers.

Jaarverslag 2019 1

Ontwikkelingen in 2019
Elke maand ontving het bestuur een financieel rapport uit Malawi met daarbij informatie over hoe het met de ondersteunde studenten ging. Het bestuur kreeg ook informatie over de studieprestaties en over bijzondere punten van aandacht, zoals de gezondheid van enkele leerlingen/studenten. Dankzij de goede communicatie tussen Nederland en Malawi was er telkens sprake van een gezamenlijk inzicht in hoe met de verschillende problemen om te gaan.

In 2019 zijn er geen nieuwe kandidaten bij gekomen omdat het lopende budget nodig was om de reeds ondersteunde studenten blijvend van dienst te kunnen zijn.

Helaas werd Jaap Smit, de voorzitter van ReachOut in 2019 ernstig ziek, waardoor hij kwam te overlijden. Deze droevige gebeurtenis leidde voor ReachOut tot een verandering in perspectief. Het voortbestaan van de stichting werd veel minder zeker. Gelukkig konden Jaap en Gerda Smit het doorgaan van de stichting voor nog twee jaar garanderen. Hierdoor was het zeker dat de voornoemde acht studenten ondersteuning konden krijgen totdat zij hun huidige opleiding hebben afgerond. Dat was voor de overblijvende bestuursleden reden op met de stichting door te gaan. Het bestuur werd versterkt door toetreding van Dr. Hellen Kimanthi als bestuurslid in de functie van secretaris.

Als een nieuwe stap, is in Malawi een stuurgroep opgericht die verantwoordelijkheid draagt voor het directe management en de daarbij behorende controle van de ondersteuning van de leerlingen/studenten. De leden van deze stuurgroep zijn de twee personen die al betrokken waren in het werk in Malawi – Rev. Fletcher Kaya en Benson Makwasa – en twee nieuwe controlerende leden: Professor Ellen M. Chirwa and Jane N.K. Phiri.

The nieuwe situatie versterkte de eerder gevoelde behoefte aan de ANBI-status (erkenning door de belastingdienst als een sociale organisatie waardoor (onder andere) donaties aftrekbaar van de belastingen kunnen zijn). De ANBI-status is behulpzaam bij het komen tot een effectieve fondsenwerving, met name door het verkrijgen van donaties van een breed publiek. Het is de bedoeling om de ANBI-status in het eerste kwartaal van 2020 aan te vragen. Na het verkrijgen van de ANBI-status, zal ReachOut een fondswervende campagne op touw zetten om ervoor te zorgen dat er blijvend gelden binnenkomen en er uitbreiding van de activiteiten kan plaatsvinden.

Het opgevoerde budget voor 2020 is exclusief de beoogde resultaten van de nieuwe fondswerving. Dat budget is alleen gebaseerd op de toezegging van Jaap en Gerda Smit. Het budget zal vanzelfsprekend vergroot worden als er meer gelden binnenkomen. De ontwikkelingen op dit terrein (en andere) zullen op de website worden gepubliceerd.

Namens het bestuur,

Teun Wolters
Voorzitter en penningmeester

Adres

Stadskade 384,
7311XZ Apeldoorn, The Netherlands

Extra informatie

Fiscaal nr. 8559.82.652
KVK nr. 65107195

ANBI

©2021 ReachOut | Education Support Foundation